Razred 1
Poboljšanje na uređenjima za pranje uglja : patentni spis br. 4233