Razred 1
Priprava za trebljenje rudnin s pomočjo pensko-plavneg postopka. : patentni spis br. 1538