Razred 1
Priprava za trebljenje rude po pensko-plavnem postopku : patentni spis 1539