Razred 1
Postopanje pri obdelovanju železnih rud. : patentni spis št. 4087