Razred 1
Postopek in priprava za trebljenje rud po plovnem postopku z oljem : patentni spis štev. 1918