Milena Kokol - Aleksander Purgaj: Ivan Roškar, narodni politik iz Slovenskih goric. Lektorirala Mateja Nudl, naslovnica Katarina Šuster, oblikovanje in prelom Kreativa Pika Lenart, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 2019, 222 str., 1000 izvodov