Razred 1
Postupak i postrojenje za obradjivanje ruda : patentni spis br. 2603