Razred 1
Postupak za izdvajanje koksa i drugih ostataka goriva u pepelu i troski svake vrste. : patentni spis br. 619