Razred 1
Postupak za preradu uglja u prahu : patentni spis br. 1542