Razred 1
Postopek za praženje in žganje nesulfidnih rud : patentni spis št. 3464