Razred 1
Poboljšanja u uredjenjima za pranja ruda, pomoću tečnih struja : patentni spis br. 5415