Maister ostaja na Zavrhu doma - za spomin in v zahvalo