Razred 1
Postopek in priprava za trebljenje rude po pensko-plavnem postopku : patentni spis br. 1540