Osnovna državna karta. 5E 23-Gd, Ljubljana J-17

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih