Ročni šolski zemljevid Dravske banovine

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.