Album slovenskih napevov
Album de chants nationaux slovenes = 50 slovenskih narodnih napevov