V SHS pride 10.000 kron državnih dolgov na vsakega človeka! : Korošci, hočete Vi plačevati srbsko balkansko gospodarijo?