Jurij Vega (1754-1802)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.