Cerkvene pesmi : delo II : v čast sv. Rešnjemu telesu : za mešan zbor