Jugoslavija
Velikovec : topografske karte razmera 1:50.000