Geološka karta Krasa
Geological map of Kras (Slovenia)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih