Osnovna državna karta. 5E 23-Fe, Ljubljana J-6

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih