CK Komunistične partije Makedonije na Prespi leta 1943