Osnovna državna karta. 5E 24-Ga, Ljubljana S-47

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih