Umetniški koledar za vsako okolje, ki spoštuje pesnikovo veličino in kjer sprejemajo njegova čustva in ideje kot nesmrtne : Prešernov koledar v besedi in sliki je izdal Veče

tab1
This item is only available within the Librarys premises, due to copyright protection.