Osnovna državna karta. 5E 24-Fb, Ljubljana S-36

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih