Zelena glasovalnica pomeni zmago! : plebiscitna nalepka