Osnovna državna karta. 5E 24-Aa, Ljubljana S-41

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih