Ne maram za staro falirano Avstrijo --- Imam rajši mlado bogato Jugoslavijo!

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.