Slovenske dežele in Istra

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.