Na Preširnovem domu : za moški zbor, četerospev, tenor solo spremljevanjem glasovira