Živel II. kongres Zveze sindikatov za Slovenijo, Ljubljana, 27. - 29. V. 1949