Antona Jakla najpriljubljenejše skladbe za klavir, dvoročne : zbirka modernih plesov