Avto karta slovenskega ozemlja v merilu 1:200.000

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.