Logarski dolini : dvospev za šolo in dom
Popotnik : dvospev za šolo in dom