Osnovna državna karta. 5E 23-Ed, Ljubljana J-15

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih