Dom JLA Celje organizira pod pokroviteljstvom občinskega sveta zveze sindikatov Celje v četrtek 30. junija 1977 ob 18 uri v hali Golovec : koncert