Osnovna državna karta. 5E 24-Cc, Ljubljana S-23

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih