Franc Pirc (1785-1880)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.