Listi ino evangelji na vse nedele, svetke ino osvetke celega leta zred celim Pasionom : Znova na slovensko prestavleni od Antona Kremplna, Farmeštra per sv. Trojici male Nedle