Osnovna državna karta. 5E 23-Ee, Ljubljana J-5

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih