Načrt mesta Maribor

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.