Jugoslavija
Ogulin : topografske karte razmera 1:50.000