Glagolski liturgični zbornik, pergament, hrvaška redakcija