Cestno-prometna karta ljudske republike Slovenije

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.