Slava presv. evharistiji : zbirka 75 evharističnih pesmi za mešani zbor, deloma a capella deloma z orglami