SR Slovenija. 5E 23-34, Ljubljana J-34 : osnovna državna karta

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih