Gradnja gimnazije Ravne : zbor sindikata v železarni odobri gradnjo