Temeljni topografski načrt SR Slovenija. 5E 23-4, Ljubljana J-4

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih