SR Slovenija. 5E 24-9, Ljubljana S-9 : Pregledni katastrski načrt

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih